DC Máy móc thiết bị chế biến nông sản sau thu hoạch

Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 150 tấn/ngày Máy sấy tháp Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 50 tấn/ngày Dây chuyền sấy bắp giống 6 – 7 tấn hạt/ngày Dây chuyền sấy bột sắn 50 tấn thành phẩm/ngày Dây chuyền sấy cà phê thóc tươi 150 tấn/ngày Dây chuyền chế biến bột cá 60 tấn/ngày Dây chuyền chế biến bột cá 40 tấn/ngày Dây chuyền chế biến bột cá 20 tấn/ngày

Đối tác

error: Nội dung đã được bảo vệ