Sản phẩm

Những sản phẩm được nhiều đối tác lựa chọn, với chất lượng tuyệt vời

Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 150 tấn/ngày Dây chuyền phối trộn phân hữu cơ vi sinh dạng bột 15 – 20 tấn/giờ Dây chuyền nghiền, sàng dăm gỗ 3 tấn/giờ Hệ thống thu bụi Cyclone Hệ thống thu bụi bằng túi lọc Máy trộn liên tục, máy trộn mẻ Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 50 tấn/ngày Dây chuyền sấy bắp giống 6 – 7 tấn hạt/ngày Dây chuyền sấy bột sắn 50 tấn thành phẩm/ngày Dây chuyền sấy cà phê thóc tươi 150 tấn/ngày

Đối tác