Máy trộn liên tục, máy trộn mẻ

– Năng suất :8,0 – 20 tấn /giờ.
– Ẩm độ n. liệu : <35%
– Công suất: 2,2 – 3,7 kW
– Kích thước: 3,0m x 2,1m x 4,5m
(dài x rộng x cao)

Máy trộn liên tục 8 – 10 tấn/giờ, trộn được nhiều thành phần khác nhau

– Năng suất :0,5 – 1,5 tấn /giờ.
– Ẩm độ n. liệu : <15%
– Công suất: 5,5 – 12,5 kW
– Kích thước: 3,2m x 1,0m x 2,3m
hoặc :4,1m x 1,4m x 2,5m
(dài x rộng x cao)

Máy trộn mẻ 1,5 tấn/mẻ, trộn được nhiều thành phần khác nhau

Tin nổi bật

Say bap 100tan

Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 150 tấn/ngày

Dây chuyền phối trộn phân hữu cơ vi sinh dạng bột 15 – 20 tấn/giờ

Dây chuyền nghiền, sàng dăm gỗ 3 tấn/giờ

Dây chuyền nghiền, sàng dăm gỗ 3 tấn/giờ

Hệ thống thu bụi Cyclone

Hệ thống thu bụi bằng túi lọc

Máy trộn liên tục, máy trộn mẻ

Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 50 tấn/ngày

Dây chuyền sấy bắp giống 6 – 7 tấn hạt/ngày

Dây chuyền sấy bắp giống 6 – 7 tấn hạt/ngày

Dây chuyền sấy bột sắn 50 tấn thành phẩm/ngày

Dây chuyền sấy cà phê thóc tươi 150 tấn/ngày

Dây chuyền sấy cà phê thóc tươi 150 tấn/ngày