Tôi là người bảo trì hệ thống điện, làm sao để biết tủ điện bị những vấn đề nào