Quạt công nghiệp

_ Lưu lượng :2 – 8 m3/s
_ Số tầng cánh: 1 – 2 tầng
_ Công suất: 5,5 – 15 kW
_ Cột áp: 20 – 50 mmH2O

Quạt hướng trục 1 best place to buy viagra online tầng cánh với lưu lượng quạt Q = 4 m3/s

_ Lưu lượng :0,5 – 10 m3/s
_ Số tầng cánh: 1 tầng
_ Công suất: 2,2 – 55,0 kW
_ Cột áp: 80 – 450 mmH2O

Quạt ly tâm 1 tầng cánh với lưu lượng quạt Q = 2,0 m3/s

Tin nổi bật

Say bap 100tan

Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 150 tấn/ngày

Tôi là người bảo trì hệ thống điện, làm sao để biết tủ điện bị những vấn đề nào

Chuẩn đoán và khắc phục lỗi contactor

Nguy cơ từ công nghệ “cuốc xẻng”

Dây chuyền phối trộn phân hữu cơ vi sinh dạng bột 15 – 20 tấn/giờ

Gầu tải Cơ Tân Tiến

Gầu tải

Cân đóng bao

Máy nghiền búa

Thiết bị khử mùi

Máy vo viên