Sàng phân loại

_ Năng suất : 4 – 5 https://www.cialissansordonnancefr24.com/ tấn /giờ.
_ Số lưới sàng : 1 – 2 tầng lưới
_ Công suất: 1,5 – 2,2 kW
_ Kích thước: 2,2m x 1,3m x 2,2m
(dài x rộng x cao)

Sàng phân loại (1 hoặc 2 tầng lưới)