Sản phẩm

Những sản phẩm được nhiều đối tác lựa chọn, với chất lượng tuyệt vời

Dây chuyền chế biến bột cá 40 tấn/ngày Dây chuyền chế biến bột cá 60 tấn/ngày Dây chuyền sấy bắp giống 6 – 7 tấn hạt/ngày Dây chuyền sấy bắp hạt thương phẩm 50 tấn/ngày Dây chuyền sấy cà phê thóc tươi 150 tấn/ngày Hệ thống thiết bị đảo trộn phân hữu cơ

Đối tác

error: Nội dung đã được bảo vệ