Thiết bị khử mùi

_ Lưu lượng nước :30 – 80 m3/giờ.
_ Đối tượng : Hơi nóng từ bột cá, thuốc lá
_ Công suất: 5,5 – 22,0 kW
_ Kích thước: tùy từng loại

Thiết bị khử mùi bột cá, 50 – 60 m3 H2O / giờ

error: Nội dung đã được bảo vệ