Sản phẩm

Những sản phẩm được nhiều đối tác lựa chọn, với chất lượng tuyệt vời

Dây chuyền chế biến bột cá 60 tấn/ngày Dây chuyền chế biến bột cá 40 tấn/ngày Dây chuyền chế biến bột cá 20 tấn/ngày Dây chuyền nghiền, sàng phân hữu cơ 8 – 10 tấn/giờ Dây chuyền nghiền sàng phân hữu cơ 4 – 5 tấn/giờ Dây chuyền sản xuất phân NPK 3 màu Dây chuyền sản xuất phân bón NPK 1 màu Dây chuyền phối trộn phân hữu cơ vi sinh dạng viên Dây chuyền phối trộn phân hữu cơ vi sinh dạng bột 8 – 10 tấn/giờ

Đối tác